top of page

BRANDING AND SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105557128025

ที่ตั้งบริษัท : 299/754 หมู่บ้าน มัณฑนา เลค วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 63/2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

Website : www.branding.co.th
Email : info@branding.co.th
Phone : 097-225-2555
Line id : @branding

เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง ทุกวัน

Founder & MD

ในวัยเด็กผมได้เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์มาบ้าง แต่เป็นการเรียนรู้เพื่อทำงานด้านเอกสารเท่านั้น จนกระทั่งปี 2543 ผมจึงเริ่มพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลอย่างจริงจัง

สิ่งที่ผมทำคือการ “ประยุกต์” แล้ว “เชื่อมโยง” องค์ความรู้ทั้งหมดที่ผมมีอยู่ เพื่อแก้ปัญหาให้กับธุรกิจ ผมพัฒนาตัวเองและสะสมทักษะด้านดิจิตอลมาเรื่อย ๆ ผ่านการลงมือทำ

มันคือการ “พล็อตจุด” ลงบนแผ่นกระดาษมานานกว่า 20 ปี มีทั้งจุดที่แสนจะธรรมดาและจุดที่ค่อนข้างซับซ้อน จุดที่ถูกพล็อตลงบนแผ่นกระดาษของผม ไม่ได้มีแค่ทักษะด้านดิจิตอลเท่านั้น

แต่ยังรวมถึงศาสตร์และศิลป์ทั้งหมดที่อยู่บนเส้นทางการพัฒนาตัวเองของผม เพราะเพื่อที่จะแก้ปัญหาหนึ่ง ๆ การใช้ทักษะด้านดิจิตอลเพียงมิติเดียว นั้นยังไม่พอ เราต้องประยุกต์แล้วเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรามี เพื่อแก้ปัญหานั้น ๆ ด้วย

ทุกทักษะ ทุกศาสตร์ ทุกศิลป์ คือจุดหนึ่งจุดบนแผ่นกระดาษ เมื่อแผ่นกระดาษของเรามีจำนวนจุดที่มากพอ และหลายมิติพอ ก็จะทำให้เราสามารถลากเส้นต่อกันให้กลายเป็น “รูปร่าง” ได้

ตัวอย่างเช่น “การสร้างแบรนด์” เราต้องใช้จุดจำนวนมาก เพื่อลากเส้นต่อกัน ให้มันกลายเป็น “รูปร่าง” และไม่ได้ใช้แค่ทักษะด้านดิจิตอลเพียงมิติเดียวเท่านั้น แต่ต้องประยุกต์แล้วเชื่อมโยงศาสตร์และศิลป์ทั้งหมดที่เรามีอยู่ เพื่อสร้างแบรนด์

ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติติดตาม

อลงกรณ์ ดอกดวง
Founder & MD of BRANDING.co.th

ผู้ก่อตั้ง BRANDING.co.th

Business Ethics

1. ยึดหลักคุณธรรมนำการค้า

บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมนำการค้า อยู่ภายใต้กฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

2. รักษาความลับของลูกค้า

บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จะรักษาความลับของลูกค้าและผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท ดังนี้
- จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและผู้ที่ร่วมงานกับบริษัทไปเปิดเผย
- จะไม่ทำรีวิวลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่อนุญาต (Privacy Policy)
- จะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากแบบฟอร์มทั้งหมดของเว็บไซต์ www.branding.co.th ด้วยวิธีการที่มีความปลอดภัย

3. ใช้วิธีการที่ซื่อสัตย์

บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จะขายสินค้าและบริการด้วยความซื่อตรง จริงใจ ไม่หลอกลวงผู้บริโภค ไม่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเกินจริง ไม่โฆษณาขายที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง ไม่โกหกหลอกลวงหรือใช้วิธีที่ไม่ซื่อสัตย์ ขาดความจริงใจต่อลูกค้า เพื่อประโยชน์ของตัวเอง

4. ใส่ใจในความสนใจของลูกค้า

บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จะมีความจริงใจในการให้บริการและช่วยเหลือลูกค้า จะช่วยลูกค้าแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความใส่ใจ จะติดตามการร้องเรียนและช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่หรือรายเล็ก การให้บริการจะมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

5. ใส่ใจบริการหลังการขาย

บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จะมีความใส่ใจ ดูแล และติดตามผล หลังการใช้บริการของลูกค้า จะสอบถามความพึงพอใจและข้อคิดเห็นต่อบริการที่ได้รับ ทั้งข้อดีและข้อเสีย เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

6. ไม่พาดพิงหรือโจมตีคู่แข่ง

บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จะไม่พาดพึงหรือโจมตีคู่แข่ง และจะละเว้นพฤติกรรมที่ไม่ถูกจริยธรรมทั้งปวง เช่น ไม่โจมตีคู่แข่ง ไม่กล่าวถึงสินค้าหรือนโยบายของคู่แข่งในแง่ลบ ไม่เปรียบเทียบคู่แข่งอย่างไม่ยุติธรรม เพราะการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจ

จริยธรรมทางธุรกิจ

Mission & Vision

MISSION | พันธกิจ

บริการเป็นที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์และการทำตลาดออนไลน์
1. ผ่านการโค้ช (Coaching)
2. เป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และ
3. เวิร์คช็อป (Workshop) แบบจับมือทำ
สอนจากประสบการณ์ ด้วยกลยุทธ์ที่วัดผลได้ เพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน, รวดเร็ว และยั่งยืน โดยลูกค้าสามารถขอคำปรึกษาได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

VISION | วิสัยทัศน์

แก้ปัญหาความยากจนและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านการสร้างแบรนด์

พันธกิจและวิสัยทัศน์

Core Values

1. คุณธรรมนำการค้า : ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักกฎหมาย และหลักศีลธรรมอันดีงาม มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ต่อ ลูกค้า/คู่ค้า ไม่โจมตีคู่แข่ง

2. เป็นที่พึ่งระยะยาว : ใส่ใจและเต็มใจช่วยเหลือ ลูกค้า/คู่ค้า ยึดมั่นในอุดมการณ์ หนักแน่นในจุดยืน ไม่ทอดทิ้ง ลูกค้า/คู่ค้า ยึดมั่นในสัญญา

3. วัดผลได้และยั่งยืน : ให้บริการด้วยวิธีการที่วัดผลได้ พา ลูกค้า/คู่ค้า มุ่งไปสู่ความยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ลูกค้า/คู่ค้า

4. พัฒนาต่อเนื่อง : ปรับตัว, ปรับปรุง, แก้ไข, เปลี่ยนแปลง และพัฒนา สินค้า/บริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ลูกค้า/คู่ค้า

5. พึ่งพาตัวเองได้ : ใส่ใจในผลประโยชน์ของ ลูกค้า/คู่ค้า สนับสนุนและส่งเสริมให้ ลูกค้า/คู่ค้า สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ค่านิยมหลัก

bottom of page