หากไร้กลยุทธ์

ก็จะแพ้ทั้งร้อยครั้ง

รบร้อยครั้ง

REVIEW

ขอขอบคุณ คุณเจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ เป็นอย่างสูง

ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ในคอร์ส “ปล่อยของ”

SERVICES