ห้องรับประทานอาหารที่ทันสมัย

PRIVACY

POLICY

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัว ของลูกค้าหรือผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท ทางบริษัทจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ดังนี้

1. การรวบรวมข้อมูล

 

บริษัท/ผู้แทน จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท แล้วเท่านั้น โดยจะทำการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่ลูกค้าหรือผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท ได้อนุญาตไว้เท่านั้น

 

ยกเว้น

 

  • ตามที่กฎหมายกำหนด

  • การเข้าร่วมอบรมในคอร์สหรือกิจกรรมใดๆ ที่ บริษัท/ผู้แทน เป็นผู้จัดงาน

2. การจัดเก็บข้อมูล

 

บริษัท/ผู้แทน จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อคุ้มครองลูกค้าหรือผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

3. การเผยแพร่ข้อมูล

 

บริษัท/ผู้แทน จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท แล้วเท่านั้น โดยจะทำการเผยแพร่ข้อมูลด้วยวิธีการที่ลูกค้าหรือผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท ได้อนุญาตไว้เท่านั้น

 

ยกเว้น

 

  • ตามที่กฎหมายกำหนด

  • การเข้าร่วมอบรมในคอร์สหรือกิจกรรมใดๆ ที่ บริษัท/ผู้แทน เป็นผู้จัดงาน

4. การเข้าร่วมอบรม

 

การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรหรือกิจกรรมใดๆ ที่ บริษัท/ผู้แทน เป็นผู้จัดงาน ทาง บริษัท/ผู้แทน อาจมีการ LIVE, ถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของทางบริษัทแบบสาธารณะผ่านโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ทั้งในระหว่างการจัด อบรม/กิจกรรม และหลังจากจบการจัด อบรม/กิจกรรม แล้ว

 

การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรหรือกิจกรรมใดๆ ที่ บริษัท/ผู้แทน เป็นผู้จัดงาน จะถือว่าท่านได้อนุญาตแล้ว หากถูกบันทึกอยู่ในเหตุการณ์ และถือว่าท่านอนุญาตให้ บริษัท/ผู้แทน เผยแพร่ข้อมูลแบบสารธารณะในสื่อทุกช่องทางที่ บริษัท/ผู้แทน ใช้เผยแพร่ข้อมูล

ยกเว้น : การเรียนและการให้คำปรึกษาแบบ Private

5. การทำรีวิวลูกค้า

บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จะไม่ทำรีวิวลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่อนุญาต

กรณีลูกค้าอนุญาตให้ บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ ทำรีวิวลูกค้า จะถือว่าลูกค้าได้อนุญาตให้ บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ เผยแพร่ข้อมูลแบบสาธารณะในสื่อทุกช่องทางที่ บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ ใช้เผยแพร่ข้อมูล