เครื่องสำอางค์

Quality Up

Consultant

เครื่องสำอางค์
ทำไมผลิตสินค้าออกมาแล้วไม่มีคนซื้อ?
หรือ นำเสนอบริการแล้วไม่มีคนสนใจ?
 1. มุมมอง ที่แตกต่าง :

  หลายครั้งที่ผู้ขายมองว่าสินค้าหรือบริการของตนนั้นดีพอ และมั่นใจว่าลูกค้าน่าจะตอบรับ แต่ในความเป็นจริง การตัดสินใจซื้อไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว (ทั้งการซื้อครั้งแรกและการซื้อซ้ำ) แต่เป็นการตัดสินใจที่เป็นผลโดยตรงจากความคิดที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตใต้สำนึก จากการรับรู้ระดับคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ว่าสินค้าหรือบริการใดมีระดับคุณภาพสูงหรือต่ำแค่ไหน ซึ่งจะโยงไปสู่การยอมรับการตั้งราคาในระดับที่แตกต่างกันไป หากไม่สามารถเข้าถึงจิตใจในมุมมองแบบของลูกค้าได้ ก็คงไม่มีทางขายได้อย่างแน่นอน

   

 2. นิยาม ที่หลากหลาย :

  คำว่า “คุณภาพ” สามารถสะท้อนความหมายได้ในหลายมิติ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำไปใช้ อาจเป็นการช่วยลดต้นทุน (กรณีใช้เพื่อการลดความสูญเปล่า) หรืออาจเป็นการเพิ่มต้นทุน (กรณีใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้ไปถึงหรือเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง) ได้ในเวลาเดียวกัน หากไม่ให้คำจำกัดความหรือนิยามที่ชัดเจนและตรงกันตั้งแต่แรก ก็คงยากที่จะคุยกันรู้เรื่อง และคงยากที่จะทำให้การแก้ไข-ปรับปรุง-พัฒนางานด้านคุณภาพบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้แต่แรก

   

 3. ความท้าทายของปัญหา :

  ปัญหาและอุปสรรคในงานด้านคุณภาพ ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายและชัดเจนแบบภาพขาว-ดำเสมอไป เช่น “ของดี-ของเสีย” ใช้มาตรฐานใดในการตัดสินใจ? ใช้มุมมองของผู้ผลิตหรือผู้ซื้อ? และคำถามอีกมากมาย ซึ่งหากทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจที่ไม่เหมือนกัน หรือหากมีประสบการณ์ไม่เพียงพอในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้ได้ครบในทุกมิติของคำว่าคุณภาพก็คงเกิดขึ้นได้ยาก หรือไม่มีทางทำให้เกิดขึ้นได้อย่างถาวร หากไม่มีการขอคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก

ทำไมที่ปรึกษาด้านคุณภาพจึงจำเป็น?

“คุณภาพ” คำ ๆ นี้ มีความหมายลึกซึ้งมากกว่าแค่การสร้างจิตสำนึก ไม่ใช่เพียงแค่การพยายามหาวิธีการ หรือตั้งใจที่จะนำเอาเครื่องมือสำเร็จรูปต่าง ๆ มานำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ กลับไปประยุกต์ใช้ได้เอง ในสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการที่แตกต่างกัน ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริง มีสถานการณ์มากมายที่ต้องใช้การตัดสินใจที่ซับซ้อน ที่ไม่สามารถอธิบายหรือสอนกันได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และไม่สามารถทำให้จบได้ในการอบรมแต่ละเรื่องแต่ละครั้ง

 

ยิ่งถ้าผู้เข้าอบรมยังไม่มีประสบการณ์มากพอในสายงานคุณภาพ การที่จะประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เอง ยิ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการอบรมหลาย ๆ หลักสูตร ไม่สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดแก่ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

 

เพราะการอยู่ในโลกของธุรกิจไม่ใช่แค่การทำตามตำรา แต่ต้องสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเจ้าของธุรกิจที่มองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์ จึงจำเป็นต้องมี “ที่ปรึกษาที่เป็นตัวจริงในแต่ละด้าน” คอยช่วยให้คำชี้แนะในยามที่ต้องมีการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในเรื่องที่จะส่งผลต่อความอยู่รอดและความเป็นไปในอนาคตของธุรกิจ

 • Q1 : ของดี - ดีแค่ไหน? ใครบอกว่าดี? ดีพอสำหรับลูกค้าหรือไม่?
   

 • Q2 : ของเสีย - เสียอย่างไร? ใครบอกว่าเสีย? จะส่งผลอย่างไรหากหลุดไปถึงมือลูกค้า?
   

 • Q3 : ผ่าน - ด้วยมาตรฐานอะไร? ใครบอกว่าผ่าน? จำเป็นต่อลูกค้าหรือไม่?
   

 • Q4 : ไม่ผ่าน - ด้วยเหตุผลอะไร? ใครบอกว่าไม่ผ่าน? ต้องแก้ไขอย่างไรถึงจะมั่นใจว่าปลอดภัยต่อลูกค้า?

 

ตัวอย่างคำถามเหล่านี้ได้เคยถูกถามในองค์กร หรือธุรกิจของท่านบ้างหรือไม่? เพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การตั้งคำถาม แต่สำคัญที่ว่า ถามอย่างไร? โดยใคร? วิธีการที่ทำให้ได้มาซึ่งคำตอบเป็นแบบไหน? คำตอบที่ได้มาตอบโจทย์หรือปัญหาของลูกค้าได้จริงหรือไม่? และคำถามอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ต้องการ “คำถามที่เฉียบคม และคำตอบที่เฉียบแหลม”

 

ซึ่งควรต้องดำเนินการโดยผู้ที่เข้าใจในทุกมิติของคำว่าคุณภาพอย่างลึกซึ้ง และเข้าถึงมุมมองที่ซ่อนอยู่ภายในใต้จิตสำนึกของลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อที่จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ได้ตามที่มุ่งหวัง

ที่ปรึกษาที่ดีและมีประสบการณ์ตรงที่มากพอ จะช่วยทำให้สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นง่ายขึ้น เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม

 

ซึ่งจะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินการ ช่วยลดต้นทุนที่อาจเกิดจากความผิดพลาดในการลองผิดลองถูก และยังสามารถช่วยลดค่าเสียโอกาสทางการตลาดได้อีกด้วย

 

ด้วยความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่มีกว่า 20 ปีในแวดวงคุณภาพ ผมมั่นใจว่าจะสามารถทำหน้าที่ที่ปรึกษาที่ดี ที่จะสามารถตอบโจทย์ในการช่วยยกระดับคุณภาพของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำ และพาลงมือทำในภาคปฏิบัติ

 

ซึ่งจะถูกออกแบบให้ตอบโจทย์เฉพาะสำหรับแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ในการที่จะทำให้สินค้าหรือบริการเหล่านั้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และสามารถทำให้ดูแพงขึ้น (ในสายตาลูกค้าตัวจริง) ในท้ายที่สุด

 

แล้วเรามาช่วยกันร่วมยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการ ในธุรกิจของท่าน ไปด้วยกันนะครับ

 

ดร.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม (ด้วง)

 • QUALITY UP Consultant

 • Founder & CEO of QUALITY75.co.th

ทำบันทึก
คนรวบรวมในการประชุมร่วมกัน
7+5 สิ่งที่ต้องมี เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ

7 สิ่งที่ต้องมี เพื่อการยกระดับคุณภาพสินค้า

 1. ใช้ได้ดี (Performance): ต้องใช้ได้จริง ในสิ่งที่ควรจะเป็น (สำหรับสินค้าประเภทนั้น ๆ) ตามความคาดหวังของลูกค้า
   

 2. มีจุดเด่น (Features): ต้องมีบางอย่างที่ต่างไปจากสินค้าของคู่แข่ง ไม่ใช่วางคู่กันแล้วเหมือนกันไปเสียทุกอย่าง
   

 3. เน้นมาตรฐาน (Conformity with Specifications): ต้องศึกษาว่าอะไรคือสิ่งจำเป็น มีอะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติตามให้ครบ ทั้งที่เป็นภาคบังคับ (เช่น ข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมาย) และภาคสมัครใจ (เช่น มาตรฐานในแต่ละอุตสาหกรรม)
   

 4. ไม่พาลเกเร (Reliability): ต้องใช้ได้จริงทุกครั้งที่หยิบมาใช้ ไม่ต้องคอยลุ้นว่าแต่ละครั้งที่หยิบขึ้นมาจะมีอะไรผิดปกติหรือไม่
   

 5. ไม่เทคนซื้อ (Durability): ต้องทนทานในระดับที่ลูกค้าคาดหวัง (เมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายออกไป) อาจไม่ต้องถึงกับอยู่ยงคงกระพัน แต่ต้องไม่พังก่อนเวลาอันสมควร
   

 6. มีชื่อรับประกัน (Serviceability): ต้องเป็นที่พึ่งได้ในกรณีที่เกิดปัญหา มีคนคอยตอบคำถาม หากต้องมีการซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ หรือเปลี่ยนสินค้า
   

 7. เข้ากันและดูดี (Fit & Finish): ต้องเข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ช่วยเสริมให้(ภาพลักษณ์)ดูดี ไม่ใช่ต้องแอบใช้ เป็นเจ้าของแล้วอาย ไม่กล้าให้ใครเห็น

 

5 สิ่งที่ต้องมี เพื่อการยกระดับคุณภาพบริการ

 1. สัมผัสได้ (Tangibles): (ลูกค้า)ต้องรู้สึกได้ถึงความดีงาม เมื่อก้าวย่างเข้าสู่สถานบริการ(ของเรา)
   

 2. ไม่ทำให้ไขว้เขว (Reliability): ต้องให้บริการได้เหมือนกันทุกครั้ง ไม่ว่า(ลูกค้า)จะเดินเข้ามาเมื่อไหร่ หรือเดินเข้ามาเจอพนักงานคนไหน
   

 3. ไม่เล่นลิเกหรอกคนดู (Competence): ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ทำเฉพาะในสิ่งที่ถนัด หากทำไม่ได้ให้บอกตามตรง
   

 4. ไม่มัวอู้หรืออยู่เฉย (Responsiveness): (พนักงาน)ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ ไม่เกี่ยงกันให้บริการ ใครว่างก็ช่วยงานคนอื่นได้
   

 5. ไม่ละเลยใส่ใจดูแล (Empathy): ต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เลือกที่รักมักที่ชังกับลูกค้า

 

หากใครหรือธุรกิจใดสามารถทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้เองอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานประกอบการของตนเอง ก็น่าจะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสินค้าหรือบริการในความดูแลนั้นจะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 

แต่ ... ตามที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่า การรู้เฉพาะทฤษฎีแต่ไม่มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ ย่อมทำให้การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จด้วยตนเองนั้นเป็นไปได้ยาก  “7+5 สิ่งที่ต้องมี เพื่อการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ” ก็เช่นเดียวกัน เพราะหากทุกคนอ่านแล้วทำตามได้ทั้งหมด ทุก ๆ ธุรกิจในโลกใบนี้ก็คงมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในหมู่ลูกค้าได้เหมือน ๆ กัน เพราะ 7+5 สิ่งที่ต้องมีนี้ คือหลักการสากลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านี้ได้อย่างง่ายดายในยุคปัจจุบัน

 

ที่ปรึกษามืออาชีพ(ตัวจริง)คือคำตอบในการที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจความหมายที่แท้จริง ที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำนิยามในแต่ละหัวข้อ ช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อหาช่องว่างและวางแนวทางการแก้ไข-ปรับปรุง-พัฒนา ในอันที่จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด(ในเบื้องต้น) ที่จะสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าตัวจริงของธุรกิจ ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด และด้วยงบประมาณที่ประหยัดที่สุด

 

และเมื่อธุรกิจกลับมาอยู่ในจุดที่แข็งแรงพอ การจะยกระดับคุณภาพฯให้เกินกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และเมื่อนั้นธุรกิจของท่านจะมีผู้ที่เป็นสาวกตัวจริง (ลูกค้าที่ไม่ว่าจะมีสินค้าหรือบริการอะไรออกสู่ตลาด เขาเหล่านั้นก็จะคอยอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะไม่มีใครซื้อสินค้าหรือบริการของเราอีกต่อไป) คอยช่วยสนับสนุนสินค้าและบริการของท่านอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

รับเป็นที่ปรึกษาด้านการยกระดับคุณภาพ
(Quality Up Consultant)
โดย ดร.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม
ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ ประสบการณ์กว่า 20 ปี
ผู้ก่อตั้ง บริษัท ควอลิตี้ 75 (ประเทศไทย) จำกัด

รูปแบบการทำงาน

 1. ร่วมทำความเข้าใจธุรกิจ ช่วยตั้งเป้าหมายการยกระดับคุณภาพ และพาลงมือทำจนสำเร็จ
   

  1. ทำความรู้จักสินค้าหรือบริการอย่างลึกซึ้ง

  2. ทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตัวจริง

  3. ร่วมตั้งเป้าระดับคุณภาพ ที่จำเป็นและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

  4. ช่วยวิเคราะห์ระดับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในปัจจุบัน

  5. ร่วมหาช่องว่าง ปัญหาและอุปสรรค ที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน

  6. ช่วยให้แนวทางการแก้ไข-ปรับปรุง-พัฒนา เพื่อก้าวสู่ระดับคุณภาพที่ตั้งไว้

  7. ให้คำปรึกษาแนะนำในทุก ๆ กระบวนการ ในภาคปฏิบัติ

  8. ช่วยวิเคราะห์ และเฝ้าติดตามระดับคุณภาพในแต่ละช่วงเวลา อย่างต่อเนื่อง

  9. ร่วมวิเคราะห์ความคืบหน้าในการแก้ไข-ปรับปรุง-พัฒนา ในแต่ละช่วงเวลา

  10. ช่วยปรับวิธีการทำงาน เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
    

 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Private Workshop) ให้กับผู้บริหาร ผู้ดูแลโครงการ และทีมงาน (กรณีเลือกรับคำปรึกษาแบบมีทีมงาน) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม. ทุกสัปดาห์ เพื่อช่วยทำให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วที่สุด (ดังรายละเอียดในข้อที่ 1) และสามารถรักษาหรือยกระดับคุณภาพได้เองในอนาคต
   

 3. ผู้ดูแลโครงการและทีมงาน (กรณีเลือกรับคำปรึกษาแบบมีทีมงาน) สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาแนะนำได้ตลอด 24 ชม. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก ตลอดระยะเวลาในการรับเป็นที่ปรึกษา

HELP & SUPPORT

(24 Hrs Service & Contact)

 1. ร่วมทำความเข้าใจ ช่วยตั้งเป้าหมาย และพาลงมือทำจนสำเร็จ

 2. ช่วยวิเคราะห์ และเฝ้าติดตามระดับคุณภาพในทุกช่วงเวลา

 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Private Workshop) ทุกสัปดาห์

 4. ให้คำปรึกษาแนะนำได้ตลอด 24 ชม. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด

 

TERMS & POLICIES

 • Terms of Service

 • Privacy Policy

 • Business Ethics

 

PRICE & PAYMENT

Price

ค่าที่ปรึกษา (ยังไม่รวม VAT 7%)

 1. กรณีต้องการทำด้วยตนเอง โดยไม่มีทีมงาน (เรียนรู้และลงมือทำทั้งหมดด้วยตนเอง หรือเพื่อกลับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรด้วยตนเอง)

  ราคาพิเศษ เดือนละ 150,000 บาท (จากราคาปกติ เดือนละ 200,000 บาท)

  - สัญญา 6 เดือน รับส่วนลดเพิ่ม 10% เหลือเดือนละ 135,000 บาท
  - สัญญา 1 ปี รับส่วนลดเพิ่ม 20% เหลือเดือนละ 120,000 บาท

  ราคานี้เมื่อทำสัญญาก่อนวันที่ 31 ก.ค. 64 เท่านั้น
   

 2. กรณีต้องการทำงานเป็นทีม มีทีมสนับสนุนจากสายงานอื่น ๆ ภายในองค์กร (เรียนรู้และลงมือทำไปพร้อม ๆ กับทีมงาน เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น)

  ราคาพิเศษ เดือนละ 225,000 บาท (จากราคาปกติ เดือนละ 300,000 บาท)

  สัญญา 6 เดือน รับส่วนลดเพิ่ม 10% เหลือเดือนละ 202,500 บาท
  - สัญญา 1 ปี รับส่วนลดเพิ่ม 20% เหลือเดือนละ 180,000 บาท

  ราคานี้เมื่อทำสัญญาก่อนวันที่ 31 ก.ค. 64 เท่านั้น

 

Payment Method

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขา ____________________

ชื่อบัญชี บริษัท ควอลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่บัญชี ________________

แจ้งชำระเงิน

ดร.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม

065-916-5197

 

Phone | Messenger | Email

1568303667214_edited_edited.jpg