BRANDING

PRODUCTION HOUSE

วิดีโอโปรดักชั่น

เรารับทำอะไรบ้าง

การผลิตภาพยนตร์

1. รับถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ
    - Company Profile
    - CEO Branding
    - Products / Services
    - Reviews
    - Events
    - อื่นๆ ตามความต้องการ

2. รับตัดต่อวิดีโออย่างเดียว

3. รับถ่ายทอดสดแบบมืออาชีพ
    (LIVE STREAMING)

รายละเอียด

รับถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ

 
ภาพยนตร์ชุด

/ 1 /

ขั้นตอนการทำงาน

  1. ​บรีฟความต้องการของลูกค้า

  2. ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าทางอีเมล

  3. ลูกค้าตอบรับใบเสนอราคาและชำระเงิน

  4. ทีมงานถ่ายทำจะบรีฟเนื้องาน, วิธีการทำงาน,
    การเตรียมตัว และนัดวันเวลาทำงานกับลูกค้า

สอบถาม / บรีฟความต้องการ

/ 2 /

เราจะส่งทีมงานพร้อมอุปกรณ์

ไปถ่ายทำยังสถานที่ของลูกค้า

อุปกรณ์เบื้องต้น


กล้อง DSLR จำนวน 2 ตัว
ขาตั้งกล้อง จำนวน 2 ตัว
อุปกรณ์กันกล้องสั่น จำนวน 1 ตัว
ไฟสตูดิโอ LED จำนวน 1 ชุด
ไมโครโฟนไวร์เลส จำนวน 2 ชุด
(อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับขนาดของงาน)
 

จำนวนทีมงาน


ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป

ขึ้นอยู่กับขนาดของงาน
 

สถานที่ถ่ายทำ


ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมและดูแลค่าใช้จ่าย

สถานที่สำหรับใช้ในการถ่ายทำ

วิดีโอโปรดักชั่น
การแก้ไขภาพยนตร์

/ 3 /

หลังจากถ่ายทำเสร็จแล้ว

จะใช้เวลา ตัดต่อ-ลำดับภาพ ดังนี้

​วิดีโอหลัก (จำนวน 1 วิดีโอ)

 

จะเสร็จภายใน 1 สัปดาห์

 

วิดีโอเพิ่มเติม (ไม่จำกัดจำนวน)

 

วิดีโออื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม

ระยะเวลาในการ ตัดต่อ-ลำดับภาพ

จะขึ้นอยู่กับจำนวนของวิดีโอ

 

กำหนดส่งวิดีโอ

 

ทางบริษัทจะแจ้งกำหนดส่งวิดีโอทั้งหมด

ไว้ในใบเสนอราคา

/ 4 /

การแก้ไขและส่งมอบงาน

การแก้ไขงาน

 

ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง

ต่อ 1 วิดีโอ (ในกรณีที่การ ตัดต่อ-ลำดับภาพ

ไม่ตรงกับที่ลูกค้าแจ้ง ลูกค้าสามารถแจ้ง

ให้แก้ไขงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

 

วิธีส่งมอบงาน

 

ทางบริษัทจะส่งลิ้งค์ Google Drive หรือ

One Drive ให้ลูกค้าดาวน์โหลดวิดีโอ

ประชุมผ่านวิดีโอ
ถ่ายวิดีโอ

/ 5 /

ราคา (รวม VAT 7% แล้ว)

​วิดีโอหลัก (จำนวน 1 วิดีโอ)

ใช้เวลาถ่ายทำ 1 วัน, ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

(กรณีเกิน 6 ชม. คิดเพิ่ม ชม. ละ 3,000 บาท)

หลังถ่ายทำเสร็จ จะใช้เวลาตัดต่อ 1 สัปดาห์

ลูกค้าจะได้รับวิดีโอหลักความยาวไม่เกิน 7 นาที

ราคาวิดีโอหลัก 29,000 บาท

 

วิดีโอเพิ่มเติม (ไม่จำกัดจำนวน)

 

วิดีโออื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม

สามารถถ่ายทำในเวลา 6 ชม. ของลูกค้าได้

(หากลูกค้าทำงานเร็วและมีเวลาเหลือ)

ระยะเวลาในการตัดต่อขึ้นอยู่กับจำนวนวิดีโอ

ราคาวิดีโอเพิ่มเติม 3,000 บาท/วิดีโอ

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Optional)

 

Drone

หากต้องการภาพมุมสูงที่ถ่ายด้วยโดรน

คิดเพิ่ม 9,000 บาท (โดรนมีใบอนุญาต,

ลูกค้าเป็นผู้ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

Subtitle

วิดีโอหลัก คิดเพิ่ม 1,800 บาท/วิดีโอ

วิดีโอเพิ่มเติม คิดเพิ่ม 1,000 บาท/วิดีโอ

Voice Over

เสียงบรรยายสำหรับวิดีโอหลัก

คิดบทบรรยาย คิดเพิ่ม 6,500 บาท/วิดีโอ

เสียงบรรยาย คิดเพิ่ม 8,500 บาท/วิดีโอ

Voice Over

เสียงบรรยายสำหรับวิดีโอเพิ่มเติม

คิดบทบรรยาย คิดเพิ่ม 3,500 บาท/วิดีโอ

เสียงบรรยาย คิดเพิ่ม 4,500 บาท/วิดีโอ

/ 6 /

วิธีการชำระเงิน

​ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท

ธนาคาร : กสิกรไทย

สาขา : เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น

ชื่อบัญชี : บจก. แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย)

เลขที่บัญชี : 954-2-18082-7

แจ้งชำระเงิน

ช้อปปิ้งออนไลน์

รายละเอียด

รับตัดต่อวิดีโออย่างเดียว

 
การแก้ไขภาพยนตร์

ลูกค้าถ่ายวิดีโอมาเอง

(ส่ง Footage มาให้เราตัดต่อให้)

เราทำอะไรให้บ้าง

 

ใส่กราฟฟิก ลูกเล่น ตกแต่งให้ดูน่าสนใจ

ใส่โลโก้ ใส่ดนตรีประกอบ

 

ราคา (รวม VAT 7% แล้ว)

ราคา 3,000 บาท (ความยาวไม่เกิน 2 นาที)

ส่วนที่เกิน 2 นาที คิดเพิ่ม นาทีละ 1,000 บาท

รายละเอียด

รับถ่ายทอดสดแบบมืออาชีพ

 

LIVE STREAMING

ขั้นตอนการทำงาน

ทีมงานจะไปดูสถานที่จริงและบรีฟงานก่อนวัน LIVE

ทีมงานจะเตรียมงาน 2 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลา LIVE

ทีมงานจะทำกราฟฟิกในขณะ LIVE ให้ด้วย

รายละเอียดอุปกรณ์

กล้อง 2 ตัว

ชุด Streaming 1 ชุด

(ชุดคอมพิวเตอร์, ชุดตัวรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต)

4G internet backup 1 ตัว

ไมโครโฟนไวร์เลส จำนวน 2 ชุด

ชุดไฟ Studio LED 1 ชุด

จำนวนทีมงาน

ผู้ควบคุม (Switching) อย่างน้อย 3 คน

ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน

ราคา (รวม VAT 7% แล้ว)

ราคา 18,000 บาท (ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)

ส่วนที่เกิน 2 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมงละ 2,000 บาท

Confetti ในการแสดงสด