การจับมือทางธุรกิจ

OUR PARTNERS

1568303667214_edited.jpg

QUALITY75

QUALITY 75 (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ควอลิตี้ 75 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ ก่อตั้งโดย ดร.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ ประสบการณ์กว่า 20 ปี

  • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์

  • ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยบอนด์ ประเทศออสเตรเลีย

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  • ผู้ตรวจประเมิน QMS 2008 องค์กรขึ้นทะเบียนสากลสำหรับผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการรับรอง (IRCA)