OPPORTUNITIES

โอกาสในการสร้างรายได้ โดยไม่จำกัดวุฒิ, เพศ และอายุ พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย เมื่อคุณกลายเป็นหนึ่งในทีมงานและมีอุดมการณ์ร่วมกับเรา เราพร้อมส่งเสริม สนับสนุน ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งสอนงานและโค้ชชิ่งให้ฟรี

รับสมัคร AE อิสระ

หน้าที่ของ AE อิสระ

 

1. AE (Account Executive) จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง บริษัท กับ ลูกค้า ของบริษัท โดยจะทำหน้าที่ หาลูกค้า, ขายงานให้บริษัท และดูแลลูกค้าของบริษัท

 

2. AE จะเข้าไปค้นหาความต้องการของลูกค้า แล้วนำมาแจ้งให้บริษัททราบ และจะสรุปรายละเอียดของงานให้กับฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับทราบ

 

3. AE จะเข้าไปนำเสนอ งาน/โซลูชั่นส์ ของบริษัทให้กับลูกค้า โดยก่อนนำเสนอ AE จะตรวจสอบความถูกต้องของ งาน/โซลูชั่นส์ ก่อนเสมอ

 

4. AE จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ งาน/โซลูชั่นส์ ของบริษัท ให้เข้าใจ ก่อนเข้าไปนำเสนอต่อลูกค้า

 

5. AE จะติดต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจในหน่วยงานหรือองค์กรของลูกค้า เพื่อเข้าไปนำเสนอ งาน/โซลูชั่นส์ ของบริษัท

 

6. AE จะพัฒนาทักษะในการสื่อสาร และวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในสถานการณ์ต่าง ๆ

 

7. AE จะเป็นตัวกลางในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

ต่อไปนี้เป็น ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเป็น AE อิสระ

 

1. AE อิสระ ไม่ใช่พนักงานของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่มีเงินเดือนและสวัสดิการใด ๆ ให้กับ AE อิสระ

 

2. AE อิสระ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำงานของตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าที่พัก เป็นต้น

 

3. AE อิสระ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดซื้อ ของลูกค้าที่ตนดูแล เมื่อลูกค้าที่ตนดูแลซื้อ สินค้า/บริการ ดังต่อไปนี้กับทางบริษัท

– รับเป็นที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์

– หลักสูตรการอบรมด้านดิจิทัล

– รับเป็นวิทยากรบรรยาย

– รับฝึกอบรมภายในบริษัท

– รับทำเว็บไซต์

– รับทำ “ระบบ Sale Page สำหรับตัวแทนจำหน่าย”

 

4. การจ่ายค่าคอมมิชชั่น

– จ่ายค่าคอมมิชชั่น ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

– หัก ณ ที่จ่าย 3% ของค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับ

– ใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (เซ็นสำเนา)

 

5. AE อิสระ จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อซ้ำของลูกค้าเก่า ก็ต่อเมื่อยังทำหน้าที่เป็น AE อิสระ ของบริษัทอยู่เท่านั้น

– เพราะเงื่อนไขสำคัญของการได้รับค่าคอมมิชชั่นคือการเป็นผู้ดูแลลูกค้า

– AE อิสระ ท่านใดที่เลิกทำไปแล้วหรือถูกบริษัทยกเลิกการเป็น AE อิสระ เนื่องจากทำผิด ข้อตกและเงื่อนไขในการเป็น AE อิสระ จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อซ้ำของลูกค้าเก่า

 

6. ทางบริษัทจะไม่ขายงานให้กับลูกค้าเก่าเอง ยกเว้นเป็นลูกค้าเก่าที่ไม่มี AE อิสระ ท่านใดเป็นเจ้าของบัญชี (เจ้าของบัญชีเลิกทำไปแล้ว) หรือเป็นลูกค้าเก่าที่ AE อิสระ ผู้เป็นเจ้าของบัญชี ไม่ดูแล

 

7. การเข้าไปช่วยบริหารธุรกิจให้กับลูกค้า AE อิสระ จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเฉพาะในเดือนแรกเท่านั้น

– ปกติแล้วทางบริษัทจะไม่มีบริการรับบริหารธุรกิจให้กับลูกค้า ยกเว้นในกรณีวิกฤตหนักและฉุกเฉินเท่านั้น

– ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับบริหารธุรกิจให้กับลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ AE อิสระ ทราบล่วงหน้า

 

8. AE อิสระ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ได้แก่

– ข้อตกลงและเงื่อนไข

– การปกป้องข้อมูลลูกค้า

– จริยธรรมทางธุรกิจ

 

9. ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเป็น AE อิสระ หาก AE อิสระ ท่านใด ไม่ปฏิบัติตาม ข้อตกและเงื่อนไขในการเป็น AE อิสระ

 

สิ่งที่ผู้สมัคร AE อิสระ ต้องเตรียม

 

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ โดยให้เซ็นรับรองสำเนา พร้อมทั้งระบุว่า ใช้สำหรับสมัคร AE อิสระ ของ บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

 

2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่จะใช้รับค่าคอมมิชชั่นของผู้สมัคร 1 ใบ โดยให้เซ็นรับรองสำเนา พร้อมทั้งระบุว่า ใช้สำหรับสมัคร AE อิสระ ของ บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

 

3. Gmail (เพื่อเข้าไปดูสถานะและค่าคอมมิชชั่นที่จะได้รับในแต่ละรอบ)

 

4. เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ ให้ส่ง สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาบัญชีธนาคาร มาที่ บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 299/754 หมู่บ้าน มัณฑนา เลค วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 63/2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 (โดยให้ส่งแบบไม่ต้องมีคนเซ็นรับ)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอลงกรณ์ ดอกดวง (Founder & CEO of BRANDING.co.th) เบอร์มือถือ 097-225-2555 (24 ชม.)

 

 

 

Bank Account

TAX ID

Address

บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งบริษัท 299/754 หมู่บ้าน มัณฑนา เลค วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 63/2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

© 2023 by BRANDING.co.th