NEWS & EVENTS
เปิดพื้นที่การทำงาน
กาแฟกับเพื่อน

BRANDING COFFEE MEETING

Branding Coffee Meeting คือ กิจกรรมแบบเป็นกันเอง ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับลูกค้าของบริษัท (ทุกบริการ) เพื่อพบปะพูดคุย, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, สร้างความร่วมมือ, ร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, สร้างโอกาสใหม่ๆ, หาหนทางบรรลุเป้าหมาย และอัพเดทกลยุทธ์ใหม่ๆ

[ ดูรายละเอียด ]